Læringsmål

Forløbne er udarbejdet med inspiration fra STEM/STEAM og IBSE/IBSME med fokus på, at eleverne tilegner sig færdigheder i forhold til 21st century skills.

Illustrationen til venstre er hentet fra UC Lillebælts side om 21st century skills.

“…Der er en dyb kløft mellem den viden og de kompetencer de fleste elever lærer i skolen og den viden og de kompetencer de har brug for i det 21.århundredes samfund og arbejdspladser…”
http://www.p21.org/storage/documents/P21_Report.pdf
Undersøgende/undrende/problemorienteret tilgang til undervisningen - IBSE
Når man arbejder undersøgende er det vigtigt at have et mål eller et sigte. Læringen opstår undervejs i forløbet, og det er afgørende for elevernes læring, at der samles op på de pointer, man er nået frem til i arbejdet.
Målet man sigter mod er de naturfaglige kompetencer samt færdigheds- og vidensmål indenfor det konkrete område.

De naturfaglige kompetencer

* Hypotesedannelse, stille spørgsmål og formulere hypoteser 
* Undersøgelse, planlægge og gennemføre en undersøgelse
* Modellering, anvende og designe modeller 
* Perspektivering, fortolke resultater og drage konklusioner 
* Kommunikation, dokumentere og diskutere

I fillisten nederst på siden er der skemaer til vurdering af IBSEkompetencer og kompetencer i naturfag. 
Under de fleste emner er der desuden en tjekliste i forhold til konkrete færdigheder.

Husk at være observerende, spørgende, reflekterende og at samle op på den læring og de pointer, der kommer frem under forløbene.Nedennævnte pointer er hentet fra Ole Sejer Iversens oplæg, på KL's børn og unge topmøde i 2016 Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre.

https://vivifychangecatalyst.wordpress.com/2015/06/28/wicked-problems-innovation-and-project-masiluleke/
• Målrettet uddannelse 
• Der findes ét rigtigt svar 
• Læreren kender svaret 
• Eliminere fejl – finde ét facit 
• Læring er at kende vejen til facit 


• Procesorienteret uddannelse 
• Der findes ikke kun ét rigtigt svar 
• Læreren kender ikke svaret på forhånd 
• Fejl er en forudsætning for fremgang 
• Kvalificere gæt – prøve sig frem


https://vivifychangecatalyst.wordpress.com/2015/06/28/wicked-problems-innovation-and-project-masiluleke/ 

Læringsmål i forhold til forløbne her på sitet
I de projekter, vi har lagt på sitet, ønsker vi at understøtte en "Wicked" uddannelse - hvor der ikke er et rigtigt svar.
 
Se mål hvilke fælles mål der er i spil for indskolingenmellemtrinnet og udskolingen.
I nogle forløb er der også udarbejdet eksempler på tjeklister, disse er tænkt som en guide til, hvilke færdigheder der mere eller mindre er nødvendige for at kunne komme godt i mål med den enkelte udfordring.

I fillisten herunder kan du hente forskellige skabeloner/rubrics til vurdering.

Filerne er gemt i word, så du er meget velkommen til at forbedre/tilrette dem.
Hvis man vælger at introducere læringsmål i begyndelsen af timen, kan det være en fordel at tage udgangspunkt i kompetencerne og i slutningen af lektionen/forløbet af fange pointerne.
Ønsket er, at eleverne kommer i flow og formulere, deres egne "hvad-nu-hvis" i deres løsning af de forskellige udfordringer.
ĉ
Jette Hildebrandt Andersen,
1. apr. 2016 01.13
Ċ
Jette Hildebrandt Andersen,
5. apr. 2016 03.43
ĉ
Jette Hildebrandt Andersen,
18. feb. 2016 01.20
Comments