Inspiration


EMU'en

Robotkonkurrencer for skoleelever
En af de helt store kilder til arbejdet med robotter i skolen er FIRST LEGO league konkurrencen. Har du ikke hørt om FLL er det er must at gå ind og læse mere og se film om turneringen.

En anden stor inspirationskilde er DTU's årlige robotkonkurrence, hvor skoleelever og ingeniørstuderende kæmper på lige fod. Nogle af robotterne er bygget i LEGO, mens andre er bygget metal.


Programmering i skolen

Under denne titel gemmer der sig en opfordring i tekst, lyd og billeder til at arbejde med programmering i skolen.
“Det Digitale Sprog” er et græsrodsinitiativ, som er startet af John Klesner, Martin Exner, Tommy Byskov Lund, Mikkel Gade Larsen & Mathias Poulsen.
De ønsker at styrke arbejdet med programmering i skolen, men uden at gøre programmering til målet i sig selv. De ser programmering (og it i almindelighed) som værdifulde midler til at nå mere meningsfulde mål, og lægger især vægt på de kreative, legende og skabende processer i alle fag.

Har også lavet meget hjælp til programmering. Læs deres egen lille brochure om, hvorfor de mener børn skal lære at programmere.


Programmering i matematik

I dette projekt vil vi forsøge at få sat programmering i faget matematik mere i fokus. Logikken, strukturen og metodikken for programmering er ret oplagte i et fag som matematik. Vi ser at projektet vil medvirke til at opfylde nogle af målene for faget matematik.

Øvrigt inspirerende materiale

IBM Danmark

Videnskab og teknologi for de unge
– Teachers TryScience for danske folkeskolelærere


Teachers TryScience er en hjemmeside for grundskolelærere, som underviser i fagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og matematik.

Her finder du gratis og anderledes undervisningsforløb med spændende eksperimenter, videovejledninger og grafiske eksempler. Siden byder både på en række oversatte, danske forløb og et hav af inspirerende amerikanske forløb.

Hver lektion er opbygget, så du nemt kan se, hvor lang tid der kræves, hvilket alderstrin sværhedsgraden passer til og hvilke emner lektionen dækker. Til hvert forløb er der læringsmål, forløbsmaterialer med elevark samt beskrevne muligheder for at arbejde med differentieret undervisning. Fx er der til alle de danske forløb udviklet rubrics, som er et værktøj til niveauopdelt, målstyret undervisning.

 
Undersider (1): Robotter
Comments